DASAR PRIVASI

Valuence International Limited. (selanjutnya disebut sebagai "Syarikat") menangani banyak maklumat peribadi dalam menjalankan perniagaan kami. Setelah menjalankan perniagaan, kami memahami bahawa kami mempunyai tanggungjawab penting untuk menyedari betapa pentingnya maklumat peribadi dan berusaha untuk melindungi daripadanya. Syarikat akan memberikan dasar berikut mengenai perlindungannya untuk tujuan tersebut, dan berusaha untuk melindungi maklumat peribadi. Di samping itu, apabila Syarikat memperoleh maklumat peribadi, Syarikat akan mendedahkan Penyata Pengumpulan Maklumat Peribadi ("PICS") dengan cara yang betul sebelum memperoleh maklumat peribadi tersebut.

 1. Definisi

  The Company shall define the following information by which an individual may be distinguished as personal information:
  any data-

  1. berhubungan secara langsung atau tidak langsung dengan individu yang hidup;
  2. dari mana praktiknya identiti individu dapat dipastikan secara langsung atau tidak langsung; dan
  3. dalam bentuk di mana akses atau pemprosesan data dapat dilaksanakan
 2. Jenis maklumat peribadi

  Syarikat akan mengendalikan maklumat peribadi berikut:

  1. Maklumat pelanggan

   Nama, tarikh lahir, jenis kelamin, alamat, No. telefon, alamat e-mel, nama syarikat, dll.

  2. Maklumat pertanyaan mengenai barang dan perkhidmatan

   Nama, tarikh lahir, jenis kelamin, alamat, No. telefon, alamat e-mel, nama syarikat, dll.

  3. Maklumat mengenai pemohon untuk pengambilan pekerja (iaitu calon pekerjaan)

   Nama, tarikh lahir, jenis kelamin, alamat, No. telefon, alamat e-mel, penilaian untuk pengambilan, dll.

  4. Maklumat mengenai pekerja yang berada atau sebelumnya ada di senarai gaji Syarikat

   Nama, tarikh lahir, jenis kelamin, alamat, No. telefon, alamat e-mel, penilaian untuk pengambilan pekerja, penilaian prestasi, maklumat pekerja, dll.

 3. Tujuan penggunaan maklumat peribadi

  Syarikat akan menggunakan maklumat peribadi pelanggan dalam ruang lingkup yang diperlukan untuk pelaksanaan perniagaan yang berkaitan dengan lelong. Sekiranya Syarikat menggunakan maklumat peribadi untuk tujuan lain selain daripada tujuan penggunaan berikut, Syarikat harus menentukan tujuan penggunaan pada setiap kesempatan, dan mendapatkan persetujuan pelanggan terlebih dahulu:

  1. Untuk menangani pertanyaan dari pelanggan, atau pelaksanaan perkhidmatan purna jual, atau pelbagai prosedur yang berkaitan dengan transaksi,
  2. Untuk penyediaan panduan termasuk bahan pemasaran langsung berkenaan dengan perkhidmatan, barang atau pelbagai rancangan dan program Syarikat, syarikat Kumpulan Syarikat, atau syarikat lain yang berafiliasi dengan Syarikat (sila lihat Perkara 4 di bawah untuk keterangan lebih lanjut),
  3. Untuk penyediaan panduan yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan Syarikat, termasuk soal selidik, atau kempen, dll.,
  4. Untuk penilaian mengenai kemungkinan urus niaga, pengurusan status transaksi setelah permulaan transaksi yang berkaitan, pengurusan kredit atau pengurusan tuntutan,
  5. Untuk penilaian barang, atau pengenalan pelanggan,
  6. Untuk pencegahan transaksi tidak adil,
  7. Untuk penyelidikan atau analisis pemasaran,
  8. Untuk penyediaan nombor statistik untuk analisis pengurusan, dan penggunaan hasil analisis,
  9. Untuk pengendalian dan penyelenggaraan yang tepat atau peningkatan kualiti pengendali atau kakitangan ketika berurusan dengan pelanggan melalui telefon atau secara langsung,
  10. Untuk penilaian mengenai pengambilan kakitangan yang diperlukan oleh Syarikat,
  11. Untuk urusan pengurusan personel dan penghubung perniagaan, dan
  12. Untuk urusan pengurusan personel untuk pekerja yang telah bersara seperti yang diperuntukkan dalam undang-undang dan peraturan, dan hubungi bila perlu untuk pertemuan sosial, dll
 4. Penggunaan maklumat peribadi untuk tujuan pemasaran langsung

  Syarikat berhasrat untuk menggunakan maklumat peribadi pelanggan untuk tujuan pemasaran langsung dan persetujuan anda diperlukan sebelum kami melakukannya. Khususnya, kami mungkin menggunakan jenis maklumat peribadi anda, misalnya nama dan alamat untuk menghubungi anda dengan kaedah komunikasi, misalnya e-mel mengenai barang, perkhidmatan dan kempen yang berkaitan dengan lelong kami. Sekiranya anda tidak lagi mahu kami menggunakan maklumat peribadi anda untuk tujuan pemasaran, sila hubungi Pejabat Eksekutif Maklumat Peribadi (lihat Item 10 di bawah).

  Sebagai tambahan, Syarikat berhasrat untuk mendedahkan jenis maklumat peribadi anda, misalnya nama dan alamat kepada syarikat kumpulannya Valuence Japan Inc. yang menyediakan jenis barang dan perkhidmatan yang sama seperti yang dinyatakan di atas untuk membolehkan mereka memasarkan barang dan perkhidmatan mereka kepada anda . Persetujuan anda diperlukan sebelum kami melakukannya. Sekiranya anda tidak lagi mahu kami memberikan maklumat peribadi anda kepada Valuence International Limited. untuk tujuan pemasaran, sila hubungi Pejabat Eksekutif Maklumat Peribadi (lihat Perkara 10 di bawah).

 5. Perolehan, penggunaan dan penyediaan maklumat peribadi

  Syarikat akan berusaha memperoleh maklumat peribadi dalam ruang lingkup yang diperlukan untuk mencapai tujuan penggunaan yang ditetapkan, dan menggunakannya sambil mengekalkan kandungan yang tepat dan terkini. Syarikat tidak akan memperoleh maklumat peribadi yang mungkin melanggar hak dan kepentingan individu. Sebagai tambahan, Syarikat tidak akan menggunakan, atau mendedahkan atau memberikan maklumat peribadi pihak ketiga di luar ruang lingkup yang telah disetujui oleh pelanggan. Harap maklum bahawa Syarikat boleh memindahkan maklumat peribadi anda ke syarikat kumpulannya Valuence Japan Inc. untuk tujuan yang dinyatakan dalam Perkara 3 di atas.

 6. Langkah kawalan keselamatan maklumat peribadi

  Syarikat akan sentiasa mengembangkan dan meningkatkan langkah-langkah keselamatan termasuk langkah-langkah keselamatan maklumat yang telah dilaksanakan oleh Syarikat, untuk memastikan ketepatan dan keselamatan maklumat peribadi, berusaha untuk mencegah atau memperbaiki kebocoran, kemusnahan atau kerosakan, dan lain-lain maklumat peribadi, dan juga untuk mengelakkan akses ke maklumat peribadi tanpa kebenaran.

 7. Pengambilan maklumat peribadi

  Syarikat boleh mempercayakan semua atau sebahagian pengendalian maklumat peribadi pelanggan untuk mencapai tujuan penggunaan. Dalam keadaan sedemikian, Syarikat akan mempercayakan dengan memilih kontraktor yang memenuhi piawaian perlindungan maklumat peribadi Syarikat, dan memeriksa kontraktor walaupun setelah diberi kepercayaan melalui penyiasatan secara berkala, dll.

 8. Penambahbaikan berterusan sistem pengurusan maklumat peribadi

  Syarikat akan mempertimbangkan semula Dasar ini, mengembangkan peraturan dan undang-undang dalaman, memberi pendidikan kepada pekerja dan melakukan audit dalaman yang tepat, sebagai tindak balas terhadap perkembangan teknologi maklumat dan perubahan sosial, dengan demikian mengambil langkah penambahbaikan secara berterusan untuk pengendalian maklumat peribadi yang betul.

 9. Permintaan untuk pendedahan maklumat peribadi, dll.

  Apabila Syarikat menerima permintaan dari pelanggan untuk pemberitahuan, pengungkapan tujuan penggunaan, pembetulan, penambahan, penghapusan, penangguhan penggunaan atau penghapusan isi, atau penangguhan pemberian maklumat peribadi pelanggan kepada pihak ketiga, Syarikat akan menghormati hak pelanggan atas maklumat peribadi dan menangani masalah itu dengan niat baik. Syarikat juga akan mewujudkan bahagian siasatan untuk menangani permintaan pendedahan, dll untuk maklumat peribadi. Harap perhatikan terlebih dahulu bahawa jika pelanggan meminta pengungkapan atau pemberitahuan tentang tujuan penggunaan , Perusahaan dapat meminta komisi sebagai biaya penanganan.

 10. Pertanyaan mengenai maklumat peribadi

  Pengurus Perlindungan Maklumat Peribadi
  Pejabat Eksekutif Maklumat Peribadi, Valuence International Limited.
  Address: Unit A110 & B123, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
  Tel: +(852) 3921 5280
  Alamat emel:

Versi awal: 1, 1, 2017
Versi semakan terkini: 1, 3, 2020
Pengurus Maklumat Peribadi
Valuence International Limited.

Close Bitnami banner
Bitnami